Verkeersborden: Regels

Verkeersborden oefenen is belangrijk om met een goed gevoel het theorie-examen bij het CBR te maken. In dit artikel kan je gratis alle verkeersborden oefenen die met verkeersregels te maken hebben.

1. Autoweg

Een autoweg is een weg waarop alleen motorvoertuigen rijden die dit over het algemeen met een behoorlijk hoge snelheid doen.  De maximumsnelheid op autowegen buiten de bebouwde kom is 100 kilometer per uur. Het is echter niet altijd toegestaan om 100 kilometer per uur te rijden.

2. Ruiterpad

Een  ruiterpad is een speciaal zandpad waarover ruiters kunnen rijden. Een ruiterpad ligt voor het grootste gedeelte vrij van het overige verkeer waardoor een ruiter met zijn of haar paard geen overlast bezorgt aan andere weggebruikers en omgekeerd.

3. Voetpad

Wanneer je deze verkeersborden tegenkomt dan houdt het in dat dit gebied alleen bestemd is voor voetgangers. Wanneer er een rode streep door het bord loopt dan betekend dit dat het voetpad eindigt.

4. Fiets- / bromfietspad

Deze verkeersborden geven aan dat dit een verplicht pad voor fietsers en bromfietsers is. Ze mogen dus niet op de normale weg rijden. Wanneer er een rode streep door het bord loopt dan betekend dit dat het fiets- / bromfietspad eindigt.