Voorrang video's

Voorrangssituaties zijn voor velen een moeilijk gedeelte van het theorie-examen. Met deze video’s kan je de situaties beter leren. Door deze benadering weet jij dadelijk op je examen precies wie er als eerste voorrang heeft. Hieronder vindt je diverse situaties die je kan tegenkomen in de praktijk en op het theorie-examen. Elke onderwerp bevat een korte uitleg met een filmpje. In dit filmpje wordt de desbetreffende voorrangssituatie uitgelegd.

Voorrang bij onverharde wegen

Bij een kruispunt van een onverharde met een verharde weg moet je als je op de onverharde weg rijdt voorrang verlenen aan bestuurders op de verharde weg. In de onderstaande situatie kan je goed zien hoe de voorrang geregeld wordt bij een onverharde weg.

Voorrang bij complexe wegen

Bij een complexe voorrangsweg is het van belang dat je de situatie goed overziet. Wanneer je een situatie benadert dan is vooruit kijken een goede start. Op deze manier kan je het meest veilig de voorrang regelen. In deze situatie wordt een complexe voorrangssituatie uitgelegd. Je ziet wie en waarom een voertuig voorrang heeft..

Voorrang bij doorgaand verkeer

Afslaan is het verlaten van de recht doorgaande weg. Bij het afslaan moet je alle weggebruikers die rechtdoor gaan op dezelfde weg voorrang verlenen. Dus ook voetgangers, fietsers en bromfietsers.

Voorrang afbuigende weg

Een afbuigende voorrangsweg is een voorrangsweg die op een kruispunt niet rechtdoor loopt, maar afbuigt. Rijd je op een afbuigende voorrangsweg die naar links of rechts afbuigt en blijf je op de voorrangsweg rijden, dan mag je voorgaan. Bij de borden wordt ook aangegeven hoe de voorrangsweg loopt. Met een dikke streep wordt de voorrangsweg aangegeven.

Gelijkwaardig kruispunt

  • Nader het kruispunt met aangepaste snelheid, zodat je geen noodstop moet maken wanneer blijkt dat je  voorrang moet geven.
  • Hou bij het vertragen het achteropkomend verkeer via de spiegels in het oog.
  • Zorg ervoor, naarmate je het kruispunt nadert, dat je een goed overzicht hebt over het hele kruispunt en de daarop uitkomende wegen.
  • Verleen voorrang aan het verkeer dat van rechts komt.

Voorrangskruispunt

Indien je op een voorrangskruispunt rijdt, dan moet jij voorrang krijgen van alle andere bestuurders. Dit houdt dus ook in dat een tram jou voorrang moet verlenen. Heb je bij een kruispunt te maken met een zebrapad, dan dien je de voetgangers wel voorrang te verlenen. Dit is ook geen bestuurder.

Voorrang tram bij een voorrangskruispunt

Als een kruispunt wordt geregeld door verkeerslichten, verkeersborden of verkeerstekens, dan dient de tram zich hier  aan te houden. Heeft een tram dus haaientanden, dan moet de tram voorrang verlenen op het overige verkeer.

Voorrang met een tram

Een tram heeft op een kruispunt waar de voorrang niet geregeld wordt door verkeerslichten, verkeersborden of verkeerstekens, altijd voorrang op alle weggebruikers. Dus ook op voetgangers.Het maakt niet uit of de tram van rechts of van links komt. Indien een kruispunt wel wordt geregeld door lichten, borden of tekens, dan dient de tram hier zich wel aan te houden.

Afbuigende tram

Een tram heeft op een kruispunt waar de voorrang niet geregeld wordt door verkeerslichten, verkeersborden of verkeerstekens, altijd voorrang op alle weggebruikers. Het maakt niet uit of de tram van rechts of van links komt. Indien een kruispunt wel wordt geregeld door lichten, borden of tekens, dan dient de tram zich hier aan te houden. Indien een kruispunt wel wordt geregeld door lichten, borden of tekens, dan dient de tram hier zich wel aan te houden.

Voorrang bij verkeer van rechts

De voorrangsregel ‘rechts gaat voor’ geldt voor alle bestuurders, dus ook voor fietsers en bromfietsers.Een gelijkwaardige kruising is een kruising waar de voorrang niet apart geregeld is door bijvoorbeeld verkeerslichten, verkeersborden of haaientanden. Rijd je op een gelijkwaardige kruising, dan moet je voorrang verlenen aan alle bestuurders die van rechts komen.